RODO

Informacje o przetwarzanych danych osobowych w firmie TechActive Sp. z o.o.

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma TechActive Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Montażowa 3B, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 93727737109.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest realizowane przez firmę TechActive Sp. z o.o. (zwanej dalej „Sprzedawcą”), a wynika to z prowadzonej działalności: sprzedaży usług oraz towarów. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa realizacji oferty oraz zamówienia, obsługa transakcji sprzedaży, marketing.
 3. Dane kontaktowe administratora:
  Można kontaktować się:
  • telefonicznie: tel. (606)321665
  • mailowo: techactive.faktury@gmail.com
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: TechActive, ul. Montażowa 3B, 43-300 Bielsko-Biała
 4. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień do gwarancji, rękojmi czy rozliczeń podatkowych). Państwa dane mogą być wykorzystywane do wewnętrznych analiz firmy. Do analiz będą wykorzystywane kategorie następujących danych: informacje o zakupionych usługach i produktach, informacje o płatnościach, informacje o adresach elektronicznych.
 5. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą. Podanie swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści ofertowych i marketingowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ( oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia się roszczeń związanych z umową jaka Klient zawarł ze sprzedawcą. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta:

  Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

  • dostawcy usług przewozowych
  • dostawcy usług prawnych
  • dostawcy usług informatycznych
  • dostawcy usług księgowych.
 8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta
  • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • w każdym momencie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z powyższych Praw Klient może skontaktować się z firmą TechActive Sp. z o.o. zgodnie z punktem 3 niniejszej informacji.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej RODO) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną.

TechActive Sp. z o.o.

← Powrót

Zapraszamy do kontaktu

Osoba kontaktowa
Numer telefonu
E-mail
Treść wiadomości