Warunki realizacji

 1. Pliki do wyceny powinny być dostarczone w formacie:  *.dxf , *.dwg lub *.stp dla detali z blachy (2D) oraz powinny posiadać rozwinięcie dla elementów giętych. Dokumentację przyjmujemy w formie elektronicznej w w/w formatach, bez skalowania wymiarów i adnotacji. Istnieje możliwość utworzenia dokumentacji wykonawczej odpłatnie
 2. Rysunki 2D muszą być dostarczone w skali 1:1
 3. Dokumentacja wysłana w innym formacie niż powyższe (pdf, jpg) wydłuży czas wyceny i będzie obsługiwana w dalszej kolejności. Wiąże się to z pracą technologa, która zostanie doliczona do wyceny
 4. W zapytaniu ofertowym powinny być zawarte informacje:
  • Rodzaj materiału (grubość, gatunek)
  • Materiał: wykonawcy lub powierzony
  • Jakość cięcia (dotyczy cięcia wodą)
  • Ilość detali
  • Operacje do wyceny (cięcie, gięcie, spawanie itd.)
  • Oczekiwany termin realizacji zamówienia
 5. Każde zapytanie ofertowe rozpatrywane jest indywidualnie. Nie wyceniamy cięcia laserowego oraz cięcia wodą za metr bieżący ani za kilogram.
 6. Minimalna kwota zamówienia: 200 zł netto
 7. Przesłana oferta cenowa nie obejmuje stępiania ostrych krawędzi, oczyszczania powierzchni, fazowania krawędzi i żadnej dodatkowej obróbki.
 8. Dokładność cięcia blach do grubości 10 mm ± 0,1 ÷ 0,4 mm. Uzyskiwana chropowatość pow.  Ra = 3 ÷ 10. Grubość i płaskość blach oraz stan powierzchni według obowiązujących odchyłek norm hutniczych.
 9. Podczas cięcia w miejscu początku pracy lasera powstaje zadzior w wyniku zastosowania tzw. micro-jointa. Wycena nie obejmuje usuwania tego zadzioru.
 10. Podczas palenia, w miejscu początku wejścia i na wyjściu wiązki lasera może powstać nadtopienie, na które firma TechActiveSp. z o.o. nie ma wpływu. Usunięcie nadtopień podane ceny nie obejmują.
 11. Ze względu na fakt, że dolna powierzchnia blachy styka się z rusztem stołu roboczego maszyny, nie ma możliwości jej całkowitego zabezpieczenia przed porysowaniem. Podane ceny nie uwzględniają usuwania ewentualnych zarysowań z tej powierzchni poprzez polerowanie ani w żaden inny sposób.
 12. Tolerancje elementów giętych dla grubości materiału do 3mm i długości 3000mm wynoszą odpowiednio:
  • dla wymiarów liniowych – +/-0,1 – 0,4 mm
  • dla wymiarów kątowych +/- 2o
  • Istnieje ryzyko, że po procesie gięcia pozostaną widoczne linie podparcia detali na matrycy. Podane ceny nie uwzględniają ich usuwania.
  • Gniemy blachy do grubości 3 mm na szerokości 3000 mm. Istnieje możliwość gięcia grubszych blach ( powyżej 3 mm ), jednakże będą wykonane nacięcia technologiczne, a po zagięciu będą one spawane.
 13. Na życzenie klienta zwracamy odpad materiału po wcześniejszej informacji w zamówieniu, że taka potrzeba istnieje.

Usługi cięcia i gięcia wykonujemy według możliwości technicznych naszego parku maszynowego oraz przedstawionych naszych wytycznych. Klient akceptując ofertę akceptuje również parametry i warunki wykonania detali na naszych maszynach.

← Powrót

Zapraszamy do kontaktu

Osoba kontaktowa
Numer telefonu
E-mail
Treść wiadomości